Sinnet i utveckling!

Dela gärna denna video med nära, kära och bekanta som du tror skulle inspireras av buskapet. Du kan helt enkelt skicka denna länk till dem: 
https://www.bruceliptonsweden.com/snippet-1/

Du kan anmäla dig och delta gratis!

"Ditt perspektiv är alltid begränsat av din kunskap. utöka ditt kunskapsfält och förändra ditt sinne."

- Bruce H. Lipton, Ph.D. - 

Du äger ditt eget liv!

Du må ha haft en bild av hur dina gener fungerar. Länge har vi trott att våra gener styr vårt liv. De senaste årens vetenskapliga framsteg pekar dock på att det inte är våra gener som styr vårt liv. Däremot är det vårt medvetande som påverkar våra gener i en viss riktning. 

I denna unika introduktionskurs lär du dig:

Varför all vår kunskap om gener har revolutionerats efter de senaste vetenskapliga upptäckterna.

Varför det inte är dina gener som avgör ditt liv utan du själv. Du har kontrollen över dina gener och därigenom även ditt liv.

Hur du kan bemästra din egen biologi!

Din resa med Bruce Lipton startar den 05.10.2020:

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Denna introduktionskurs är tillgänglig på engelska med SVENSKA undertexter!