Använd ditt kreativa sinne

Du kan anmäla dig och delta gratis!

"Ditt perspektiv är alltid begränsat av din kunskap. utöka ditt kunskapsfält och förändra ditt sinne."

- Bruce H. Lipton, Ph.D. - 

Du äger ditt eget liv!

Du må ha haft en bild av hur dina gener fungerar. Länge har vi trott att våra gener styr vårt liv. De senaste årens vetenskapliga framsteg pekar dock på att det inte är våra gener som styr vårt liv. Däremot är det vårt medvetande som påverkar våra gener i en viss riktning.

I denna unika introduktionskurs lär du dig:

Why everything we know about genes has been completely revolutionized by the latest scientific findings.

Varför det inte är dina gener som avgör ditt liv utan du själv. Du har kontrollen över dina gener och därigenom även ditt liv.

Hur du kan bemästra din egen biologi!

Din resa med Bruce Lipton startar den 05.10.2020:

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Denna introduktionskurs är tillgänglig på engelska med SVENSKA undertexter!